Počet přijatých VŠ 14-15

Ve školním roce 2014/2015 odmaturovalo na našem gymnáziu ve čtyřech třídách celkem 118 studentů. Na vysoké školy si podalo přihlášku 117 studentů a to v počtu 1-5 přihlášek.

 

V dalším studiu pokračuje 115 studentů, což činí 97,46 % z počtu všech, kteří odmaturovali.

Z toho –  na vysokou školu bylo přijato 111 studentů, což činí 94,06 % z počtu všech, kteří odmaturovali.
Na VOŠ byli přijati 4 studenti, což činí 3,39 % z počtu všech, kteří odmaturovali

 

Počet přihlášených na VŠ a přijatých na VŠ podle tříd (počítána pouze jedna přihláška a jedno přijetí nebo nepřijetí):

 

 

třída odmaturovali přihlášeni na VŠ přijati
4. A 30 30 29
4. B 31 31 30
OA 29 28 25
OB 28 28 27

 

Počet přijatých na VŠ podle vysokých škol a fakult:

 

město vysoká škola fakulta Počet přijatých
Praha
  Univerzita Karlova
  Filozofická fakulta 4
  Právnická fakulta 2
  Lékařská fakulta 1
  Pedagogická fakulta 1
  Fakulta sociálních věd 1
  Farmaceutická fakulta Hradec Králové 3
 
  VŠCHT
  Fakulta chemicko-inženýrská 1
 
 
  VŠE
  Fakulta mezinárodních vztahů 2
  Národohospodářská fakulta 2
  Fakulta financí a účetnictví 1
Brno
  Vysoké učení technické
  Fakulta informačních technologií 6
  Fakulta strojního inženýrství 2
  Fakulta chemická 8
  Fakulta elektrotechniky a kom. technologií 2
  Fakulta stavební 5
  Fakulta podnikatelská 1
 
  Masarykova univerzita
  Fakulta sociálních studií 5
  Lékařská fakulta 3
  Pedagogická fakulta 3
  Právnická fakulta 4
  Přírodovědecká fakulta 4
  Filozofická fakulta 6
  Fakulta sportovních studií 1
  Ekonomicko-správní fakulta 1
 
  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
  Provozně ekonomická fakulta 5
 
  Veterinární a farmaceutická univerzita
  Fakulta veterinárního hygieny a ekologie 2
  Farmaceutická fakulta 1
  Fakulta veterinárního lékařství 3
 
  Univerzita obrany
  Fakulta vojenského leadershipu 1
 
Olomouc
  Univerzita Palackého
  Filozofická fakulta 9
  Lékařská fakulta 1
  Pedagogická fakulta 4
  Právnická fakulta 1
  Přírodovědecká fakulta 4
  Fakulta tělesné kultury 1
Zlín
  Univerzita Tomáše Bati
  Fakulta humanitních studií 4
  Fakulta managmentu a ekonomiky 1
  Fakulta technologická 2
  Fakulta mediálních komunikací 1
 
Mladá Boleslav
  Škoda auto VŠ 1
     
Nizozemsko
  Saxion Univerzity of Applied Sciences Textile Engineering & managment 1

 

pozn.: foto MFF UK – Fykosí Fyziklání

2 023