Podpora rozvoje pedagogů

Informace o projektu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005388

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_035

Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Žadatel a příjemce: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

Skutečné datum zahájení: 1. 8. 2017

Datum ukončení: 31. 7. 2019
Doba trvání (v měsících): 24

Rozpočet projektu: 461 052

 

Projekt byl zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ. Naše škola si zvolila tyto tzv. šablony klíčových aktivit:

III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

III/2.12 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

 

Projekt Podpora rozvoje pedagogů je spolufinancován Evropskou unií.

189