Podpora rozvoje pedagogů a ICT

Informace o projektu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016520

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_065

Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP

Žadatel a příjemce: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

Skutečné datum zahájení: 1. 2. 2020

Datum ukončení: 31. 7. 2022

Doba trvání (v měsících): 30

Rozpočet projektu: 739 514

 

Projekt byl zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ a využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce. Naše škola si zvolila tyto tzv. šablony klíčových aktivit:

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

 

Projekt Podpora rozvoje pedagogů a ICT je spolufinancován Evropskou unií.

19