Pořadí

pořadí obor okres jmena škola Název práce
1. 0b 01 UH Marek Bařinka OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště Conwayova hra života
2. 0b 01 ZL Pavel Sova, Jan Šůstek GJP a SOŠ Slavičín Matematické transformace na Rubikově kostce
1. 0b 02 ZL David Maryáš, Michal Holek, Radim  Častulík GJP a SOŠ Slavičín Kinematika pohybu dvou a více těles
1. 0b 03 ZL Petr Hlaváč, Jan Jirátko Gymnázium a JŠ Zlín Studium liposomů a jiných agregátů z amfifilních molekul fyzikálně-chemickými metodami
2. 0b 03 ZL Michaela Kajšová Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť Analýzy vlivu cholesterolu na vlastnosti biomembrán pomocí molekulového modelování
3. lic 0b 03 VS Ondřej Válek M gymnázium SZŠ Vsetín Nootropika a chemie kávy
4. 0b 03 VS Natálie Goláňová, Alžběta Kantorová, Lucie Kapustová Gymnázium FP Val. Meziřící Detekce glutamátu sodného v instantních polévkách a dochucovadlech metodou chromatografie na tenké vrstvě
5. 0b 03 KM Lubomír Vojtěch Baar Arcibiskup. gym. Kroměříž Indikátory a jejich využití
6. 0b 03 KM Jana Cápíková Gymnázium LJ Holešov Účinky vitamínů na lidský organismus
N 0b 03 ZL Gabriela Presová GJP a SOŠ Slavičín Biokatalyzátory v lidském organismu
1. 0b 04 VS Lenka Šimčíková Gymnázium FP Val. Meziřící Využití konfokální mikroskopie ve tkáňovém inženýrství srdeční chlopně
2. 0b 04 UH Michaela Zemková Gymnázium Uherské Hradiště Studium růstových reakcí mutanta 7B-1 k auxinu NAA v závislosti na světelných podmínkách
3. lic 0b 04 UH Michal Mikeska, Tomáš  Novák OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště Analýza vývoje rybí obsádky v řece Olšavě, jejích přítocích a dalších vybraných tocích na Bojkovsku
4. 0b 04 ZL Veronika Kuželová GJP a SOŠ Slavičín Mlok skvrnitý
5. 0b 04 KM Tomáš Brázdil Gymnázium Kroměříž Důsledky domestikace, zdivočení a migrace živočichů pro ekosystém
6. 0b 04 ZL Alžběta Šuráňová GJP a SOŠ Slavičín Voda a její vliv na organismus
1. 0b 05 UH Vojtěch  Půček OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště Meteorologie –  praktické měření v obci Skoronice
1. 0b 06 VS Natálie Goláňová Gymnázium FP Val. Meziřící Vliv přechodu mezi zimním a letním časem na spánkové návyky člověka
2. 0b 06 ZL David Kefer, Jan Bařinka Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť Kolové nápoje a jejich vliv na zdraví
3. lic 0b 06 KM Lucie Vašíková Gymnázium LJ Holešov Fraktury těl Th11, 12 a L obratlů léčené konzervativní léčbou
4. 0b 06 UH Bedřich Fridrich Gymnázium JAK a JŠ Uh. Brod Biofilm v dutině ústní
5. 0b 06 ZL Kateřina Skládalová GJP a SOŠ Slavičín Epidermolysis bullosa congenita
6. 0b 06 VS Lucie Curylová Gymnázium FP Val. Meziřící Alergie a její rozšíření mezi studenty 2. a 3. ročníků Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí
7. 0b 06 KM Nicolle Nesvadbová, Martina Martiníková, Barbora Angelina Garajová Taufer. SOŠ vet. Kroměříž Canisterapie
8. 0b 06 UH Michaela Svitáková Gymnázium JAK a JŠ Uh. Brod Vliv kouření cigaret na zdraví
1. 0b 07 VS Kateřina Bayerová Gymnázium FP Val. Meziřící Schopnost reprodukce kleštíka včelího v dělničím a trubčím plodu včely medonosné.
2. 0b 07 VS Pavla Koláčková, Martina Štůsková, Marie Škrobáková Gymnázium FP Val. Meziřící Porovnání kvality včelího medu zakoupeného od včelařů a v supermarketech
3. 0b 07 KM Tereza Wacyková, Andrea Řezáčová Taufer. SOŠ vet. Kroměříž Králičí hop
4. 0b 07 KM Veronika Sejbalová, Patrik Gwiźdź Taufer. SOŠ vet. Kroměříž Chov krokodýlů pro jatečné účely
5. 0b 07 UH Miroslav Berka Gymnázium JAK a JŠ Uh. Brod Rok v úlu
6. 0b 07 UH Jan Žabka Gymnázium JAK a JŠ Uh. Brod Včelí med
7. 0b 07 ZL Barbora Doleželová SPŠ Otrokovice Škodlivá potravinářská barviva povolena v České republice
8. 0b 07 ZL Tereza Hlavicová GJP a SOŠ Slavičín Alternativní způsoby výchovy mladých koní – práce ze země
N 0b 07 UH Klára Buriánková SOŠ a Gym. Staré Město Výcvik koní pro agroturistiku na ranči Na Vyhlídce
1. 0b 08 UH Helena Kašpárková, Martina Dufková OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště Odpadové hospodářství měst Starého Města a Uherského Ostrohu
2. 0b 08 UH Lucie Pálková SOŠ a Gym. Staré Město Využití krajiny a stanovení koeficientu ekologické stability v modelových částech v obci Sazovice
3. 0b 08 UH Magdaléna Michalcová OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště Těžba štěrkopísku na Uherskoostrožsku
4. 0b 08 ZL Jakub Horák SPŠ Otrokovice Reintrodukce králíka divokého
5. 0b 08 ZL Veronika Pavelková, Hana Ševčíková, Pavlína Zámečníková OA TB VOŠE Zlín Zpracování odpadu
1. 0b 09 UH Přemysl Borunský, Martin Březina SŠPHZ Uh. Hradiště Propagační předmět firmy Hyundai
2. 0b 09 VS Jan Hajda SPŠS Vsetín Fonograf
3. lic 0b 09 UH Lukáš Borýsek, Martin Kaluža, Miroslav Horák SŠPHZ Uh. Hradiště Štěpkovač větví
4. 0b 09 VS Jan Klvánek SPŠS Vsetín 3D Tiskárna Reprap
5. 0b 09 UH Martin Pavluš, Tomáš Macek, Libor Kadlček SŠPHZ Uh. Hradiště Dílenský jeřáb
6. 0b 09 ZL David Fojtík, Patrik Unzeitig GJP a SOŠ Slavičín Pružinová jateční pistole
N 0b 09 ZL Adam Fojtů, Filip Barák GJP a SOŠ Slavičín Šachové figurky
N 0b 09 UH Tomáš Mores, Aleš Bartoš Souk.  Gym., SOŠ a JŠ Kunovice 3D Tiskárna
1. 0b 10 KM Jaroslav Dohnal SŠ-COPT Kroměříž USB HD Zvuková karta
2. 0b 10 UH Martin Bařinka SŠPHZ Uh. Hradiště Tablet s RaspberryPi
3. 0b 10 UH Jaroslav Eliáš SŠPHZ Uh. Hradiště Výkonový zesilovač
4. 0b 10 UH Marek Šojdr SPŠOA Uh. Brod Jednočinný spínaný zdroj s více výstupy
1. 0b 11 UH Pavel Bánovský SOŠ a Gym. Staré Město Mětská knihovna Val. Meziříčí
2. 0b 11 VS Roman  Bolcek SPŠS Val. Meziříčí Nový pavilón Spšs ve Valašském Meziříčí
3. lic 0b 11 UH Lukáš Tureček SOŠ a Gym. Staré Město Polyfunkční dům – Valašské Meziříčí, Poláškova ul.
4. 0b 11 UH Adam Karásek SOŠ a Gym. Staré Město Polyfunkční dům Val. Meziříčí
5. 0b 11 VS Jan Minarčík SPŠS Val. Meziříčí Pavilón SPŠ Stavební Valašské Meziříčí
1. 0b 12 UH Lukáš Botek SŠPHZ Uh. Hradiště Spínaný zdroj
2. 0b 12 VS Petr Horký M gymnázium SZŠ Vsetín E-learning: Biologie
3. 0b 12 UH Michal Kalandřík, Lukáš Sláma SŠPHZ Uh. Hradiště Rbot NXT
4. 0b 12 ZL Jakub Šebák, Jakub Miklas GJP a SOŠ Slavičín Přípravek na srážení hran na brusce BPH
5. 0b 12 ZL Radek Macků GJP a SOŠ Slavičín Zkoušky mechanických vlastností kovů
1. 0b 13 UH Petra Bobčíková, Veronika Jakubíková OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště Virtuální marketing a jeho aplikace v praxi
2. 0b 13 ZL Vojtěch Chupík, Aleš Dovrtěl, Jan Drha OA TB VOŠE Zlín Taktiky printové reklamy bulvárních deníků
3. 0b 13 ZL Martin Křižka GJP a SOŠ Slavičín Nový občanský zákoník
4. 0b 13 UH Viktória  Ellerová, Klára Tománková SŠPHZ Uh. Hradiště Aktivní stáří
5. 0b 13 UH Pavel Slovenčík SŠPHZ Uh. Hradiště AKMENT creative studio
1. 0b 14 VS Michal Hajda SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm Stavba elektrické kytary
2. 0b 14 VS Tomáš Majer, Lukáš Valc, Jakub Přikryl SPŠS Vsetín Možnosti využití volného času a využití volného času ke zdokonalování osobnosti
3. 0b 14 ZL Josef Mikeska Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť Dobro a zlo virtuální zábavy
4. 0b 14 KM Václav Veřmiřovský VPŠ a SPŠ MV Holešov Vztah společnosti k osobám se zdravotním a mentálním postižením
5. 0b 14 UH Denisa Durďáková, Kristýna Beníčková OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště Nadaní žáci ve výuce na vybraných školách Uherskohradišťska
6. 0b 14 ZL Ludmila Holbíková GJP a SOŠ Slavičín Rodina a dnešní problémy
1. 0b 15 ZL Dorota Džoganiková Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť Historie a tradice obce Kelníky na Valašsku
2. 0b 15 VS Irma Horáková Gymnázium FP Val. Meziřící Vývoj průmyslové architektury ve Valašském Meziříčí
3. 0b 15 VS Lucie Tongelová Gymnázium FP Val. Meziřící Robert van Gulik Soudce Ti
4. 0b 15 ZL Eliška  Hercová GJP a SOŠ Slavičín Bible kralická a její odkaz v 21. století
1. 0b 16 VS Vojtěch Zetek Gymnázium FP Val. Meziřící František Nedbálek a Obrana národa ve Valašském Meziříčí
2. 0b 16 ZL Sabina Gábová Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť Zpověď kněze Václava Divíška
3. 0b 16 VS Tomáš Kocur Gymnázium FP Val. Meziřící Příběh Karla Balcara
4. 0b 16 KM Renée Rudolfová Gymnázium LJ Holešov Život z pomníku
5. 0b 16 UH Jiří Vozár Gymnázium JAK a JŠ Uh. Brod František Šesták – partyzán a politický vězeň 50. let
6. 0b 16 KM Zdislava Cekotová Gymnázium LJ Holešov ThDr. Alois Musil- jeho kněžské působení a vztahy s císařskou rodinou
7. 0b 16 UH Markéta Janečková OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště K historii Otrokovic v období nástupu komunistického totalitního režimu
8. 0b 16 VS Tadeáš Dohňanský Gym. Rožnov p. Radhoštěm Viktor Emanuel III. Savojský a zahraniční politika Italského království během jeho vlády před nástupem Benita Mussoliniho
N 0b 16 ZL Martina Hetclová Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť Město Bojkovice, zámek Nový Světlov a Muzeum Bojkovska Historie, osudy, proměny
1. 0b 17 ZL Jiří Zuzaník Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť Setkání Komenského a Descarta
1. 0b 18 UH Dušan Chvilíček OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště Fakturační systém v Excelu
2. 0b 18 VS Ondřej  Kovář M gymnázium SZŠ Vsetín OKO školní informační systém
3. lic 0b 18 VS Martin Šturala SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm Měření teploty se záznamem a jednoduchá webkamera s Raspberry pi
4. 0b 18 ZL Štěpán Trčka GJP a SOŠ Slavičín Road Runner – 2D realtime sandboxová hra
5. 0b 18 KM Petr Žůrek VPŠ a SPŠ MV Holešov Náramkové hodinky
6. 0b 18 UH Adam Koudela SPŠOA Uh. Brod Mobilní aplikace SPŠ OA Uherský Brod
167