Porota

Seznam porotců k 27. 4. 2014

obory názvy oborů počet prací celkem komise škola
1 matematika a matematická statistika 2 8 Mgr. Lenka Ševčíková SŠPHZ Uh. Hradiště
18 informatika 6 uč. 722 Mgr. Zdeněk Hrdina OA a VOŠ Uh. Hradiště
Mgr. Tomáš Zdráhal VPŠ a SPŠ MV Holešov
Mgr. Roman Koutný Gym Uh. Brod
2 fyzika 1 10 Ing. Bohumír Brhel SŠPHZ Uh. Hradiště
10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika 4 uč. 512 Ing. Bohumil Federmann SŠIEŘ Rožnov pod Rad.
12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 5 Radim Laga ČVUT FEL Praha
Ing.Bc. Miloslav Otýpka SŠ COPT Kroměříž
3 chemie 7 7 Mgr. Vojtěch Lukáš Gym Uh. Brod
uč. 308 Mgr. Svatava Benešová Gym a JŠ Zlín
Ing. Alena Dvořáková Arcibis. gym v Kroměříži
4 biologie 6 6 Petr Pomajbík Gym Uh. Brod
uč. 207 Ing. Adam Skovajsa OA a VOŠ Uh. Hradiště
RNDr. Martin Jáč, Ph. D. UP PdF Olomouc
5 geologie, geografie 1 6 Mgr. Martin Vrzala Gym Uh. Hradiště
8 ochrana a tvorba životního prostředí 5 uč. 522 Mgr. Ludmila Jarošová OA a VOŠ Uh. Hradiště
Mgr. Kateřina Haganová Gym a SZŠ Vsetín
Ing. Petr Vozár Odbor ŽP Uh. Brod
6 zdravotnictví 8 8 Mgr. Radislav Staš Gym Uh. Brod
uč. 221 Hana Pokorná MU  Brno
Mgr. Martina Píšková Gym a SZŠ Vsetín
7 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 9 9 Mgr. Alena Ježková Gym Uh. Brod
uč. 503 RNDr. Vladislava Zubrová Gym Uh. Hradiště
Ing. Stanislava Pospíšilová Taufer. SOŠ vet. KM
Mgr. Richard Kubík Gym Kroměříž
9 strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 8 8 PaedDr. Jan Kočař Gym Uh. Brod
uč. 502 Mgr. Miroslav Václavík SPŠ strojní Vsetín
Ing. Josef Dvořáček SŠPHZ Uh. Hradiště
11 stavebnictví, architektura a design interiérů 5 5 Mgr. Ivana Kryštofová Gym Uh. Brod
uč. 607 Ing. Marie Hrubošová SOŠ a Gym St. Město
Ing. Rudolf Schneider SPŠ stav. Val. Meziříčí
13 ekonomika a řízení 5 6 Mgr. Pavel Lečbych Gym Uh. Brod
17 filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 1 uč. 602 Ing. Ivana Londová OA, VOŠ Zlín
Ing. Adéla Hrabcová OA a VOŠ Uh. Hradiště
14 pedagogika, psychlogie, sociologie a problematika volného času 6 6 Mgr. Zuzana Hauerlandová Gym Uh. Brod
uč. 315 Mgr. Zuzana Hájková VPŠ a SPŠ MV Holešov
Mgr. Leona Kadlčková SPŠOA Uh. Brod
15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby 4 4 Mgr. Monika Koubová Gym Uh. Brod
uč 117 Mgr. Marie Hrabinová Gym JP a SOŠ Slavičín
Mgr. Jiří Drozd SPŠ stav. Val. Meziříčí
16 historie 9 9 Mgr. Lenka Ertlová Gym Uh. Brod
uč. 209 Mgr. Alžběta Zetková SPŠ stav. Val. Meziříčí
Mgr. Iva Mráčková OA a JŠ Uh. Hradiště
Mgr. Jana Pešatová Gym Lesní Zlín
CELKEM 126 soutěžících 92 prací
45 porotců
159