Přihláška na jazykovou školu

Školní rok 2023/2024

Přihláška (pdf) – stáhnout >>

Přihlášky ke studiu přijímá škola od 1. června 2023. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení uchazeče s bydlištěm a možným telefonem a e-mailem, přesný název kurzu (viz studijní program jazykové školy), u některých kurzů i volbu režimu (2 x 2, 1 x 3, 1 x 2).

Přihlášky přijímá paní Vrbová, sekretariát ředitele školy. Přihlášku je možno poslat poštou na adresu školy, předat osobně na sekretariátu u pí. Vrbové nebo e-mailem na níže uvedenou adresu.

E-mail: [email protected]
Telefon: 572 63 30 85, kl. 201