Přijímací řízení

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod


Výsledky přijímacího řízení 2023/2024 

 

 


Výsledky přijímacího řízení 2023/2024 po náhradním termínu

 


Aktuální termíny přijímacích zkoušek

  • čtyřleté studium: 13. 4. 2023, 14. 4. 2023
  • osmileté studium: 17. 4. 2023, 18. 4. 2023
  • náhradní termín (pro všechny obory vzdělání): 10. 5. 2023, 11. 5. 2023

Informace k organizaci a průběhu jednotné přijímací zkoušky

V pondělí 20. 3. 2023 byly na e-mailové adresy zákonných zástupců a uchazečů (pokud byly uvedeny v přihláškách) odeslány pozvánky k jednotným testům v rámci jednotné přijímací zkoušky. Prosíme o potvrzení přijetí uvedeného e-mailu.

Ve čtvrtek 23. 3. 2023 byly pozvánky s dalšími dokumenty v listinné podobě zaslány poštou, popř. datovou schránkou. Pokud jste je neobdrželi, kontaktujte sekretariát školy ([email protected], tel. 572 633 085).

Uchazeči se dostaví na zkoušku v době od 8:00 do 8:15. Začátek administrace v učebnách je v 8:30.

Předpokládaný konec jednotné přijímací zkoušky pro čtyřletá i osmiletá gymnázia je ve 12:10. Žáci PUP končí později (asi 12:25).

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. 4. 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, tj. nejpozději 3. 5. 2023.


Informace pro uchazeče o studium


Upřesňující informace pro uchazeče o studium z Ukrajiny (válečný konflikt)


Další informace