Aktuálně, Olympiády a soutěže

Přírodovědný klokan 2018

25 Říj , 2018  

Ve středu 10. října 2018 se uskutečnilo v našem gymnáziu školní kolo mezinárodní soutěže „Přírodovědný klokan“. Je potěšující, že na úrovni okresu Uherské Hradiště se v kategorii JUNIOR všichni naši žáci umístili na prvních pěti místech.

Jedná se o obdobnou soutěž, jakou je Matematický klokan, zahrnuje však kromě otázek z matematiky také otázky z fyziky, chemie, biologie a všeobecných znalostí. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Soutěžní kategorie jsou dvě: Kadet (pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a tercie a kvarty osmiletých gymnázií) a Junior (pro žáky 1. a 2. ročníků SŠ a kvinty a sexty osmiletých gymnázií). V každé kategorii je zadán soutěžícím žákům jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, ty jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů). Žáci vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Za každou špatně zodpovězenou úlohu se 1 bod odečítá. Na řešení mají 40 minut čistého času, při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Vyhodnocení probíhá na úrovni školy, následně okresu, kraje a celé ČR. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.
Na úrovni školy bylo pořadí na prvních pěti místech následující:

Kategorie KADET

1. Zábojník Štěpán TA 70
2. Kopunec Radim TA 63
3. Jankůjová Sára KA 54
4. Býmová Tanita KA 50
5. Petrášová Zuzana TA 40

Kategorie JUNIOR

1. Kolouchová Zuzana XA 104
2. Nevařil Jakub QA 77
3. Skalský Alexandr QA 76
4. Pavelčík Tomáš XA 72
5. Bochin Ondřej XA 72

Blahopřejeme.

Mgr. Radim Kopunec

15