Aktuálně, Olympiády a soutěže

Přírodovědný klokan 2019

30 Říj , 2019  

Ve středu 16. října 2019 se uskutečnilo v našem gymnáziu školní kolo mezinárodní soutěže „Přírodovědný klokan“.

Jedná se o obdobnou soutěž, jakou je Matematický klokan, zahrnuje však kromě otázek z matematiky také otázky z fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěžní kategorie jsou dvě: Kadet (pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a tercie a kvarty osmiletých gymnázií) a Junior (pro žáky 1. a 2. ročníků SŠ a kvinty a sexty osmiletých gymnázií). V každé kategorii je zadán soutěžícím žákům jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, ty jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů). Žáci vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Za každou špatně zodpovězenou úlohu se 1 bod odečítá. Na řešení mají 40 minut čistého času, při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Vyhodnocení probíhá na úrovni školy, následně okresu, kraje a celé ČR.  Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Na úrovni školy bylo pořadí na prvních třech místech následující:

Kategorie KADET

1. Kopunec Radim KA 83
2. Kozub Radim KA 70
3. Kuchař Jakub KA 64

 

Kategorie JUNIOR

1. Omelka Štěpán 1. B 87
2. Skalský Alexandr XA 83
3. Nevařil Jakub XA 82

 

Je potěšující, že na úrovni okresu Uherské Hradiště se v kategorii KADET umístil na 4. místě Radim Kopunec a v kategorii JUNIOR všichni naši žáci – Omelka Štěpán, Skalský Alexandr, Nevařil Jakub, Kretková Petra a Skyba Vojtěch obsadili prvních pět míst.  Blahopřejeme.

Mgr. Radim Kopunec

 

 

 

30