Propozice

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

(www.soc.cz)

PROPOZICE
Dne 20. dubna 2012 proběhne na naší škole krajská přehlídka prací SOČ
v době od 8.00 do 15.00 hodin
Stručný harmonogram:

1. Prezence účastníků, proplácení jízdného a organizační pokyny, seznámení s technikou

8:00 – 9:00

2. Slavnostní zahájení v jídelně školy

9:00 – 9:15

3. Porada porotců v hudebně školy č. 117

9:15 – 9:30

4. Obhajoby prací

9:40 – 11:40

5. Oběd

11:40 -12:20

6. Pokračování obhajob prací

12:20 -15:00

Tímto si Vás dovolujeme pozvat na krajskou přehlídku prací SOČ kraje Zlín
Doplnění:
  1. Gymnázium se nachází pod Masarykovým náměstím, nad vlakovým nádražím.
  2. Jízdné se proplácí po odevzdání jednosměrné jízdenky nebo kopie zpáteční jízdenky na vlak, využívejte skupinových jízdenek.
  3. Proplacení auta je tak náročné, že přímo nelze realizovat.
  4. K prezentaci prací je připraveno 12 učeben s počítači a dataprojektory.
  5. Pro všechny účastníky je zajištěno zdarma malé občerstvení a oběd, na kterém se spolupodílí Město Uherský Brod, Česká spořitelna, pořádající Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod
  6. Vítězové (1. – 3. místo) dostanou certifikát v hodnotách (700,- 500,- 300,-) od hlavního sponzora České spořitelny a.s., dále poukázku na nákup knih v hodnotách (500,- 300,- 200,-) od Zlínského kraje.
V Uherském Brodě, 14. 1. 2012          
koordinátor krajského kola
RNDr. Drahoslav Viktorýn
[email protected]
mobil:605 275 803
5