Aktuálně, ERASMUS+ MEDIA4DEMOCRACY

Simulace Evropského parlamentu

6 Kvě , 2019   Gallery

Ve dnech 25. a 26. dubna proběhla v nově zrekonstruovaném Obchodním domě Zlín (dříve Prior) Simulace Evropského parlamentu pořádaná Mladými demokraty. Naši školu reprezentovali Tomáš Bráborec (XA), Petr Zábojník (XA), Radim Veverka (2. A), Jakub Pindeš (YA) a Štěpán Novák (YA).

Čtvrtek
Ihned po zahájení vystoupil předseda Mladých demokratů Jiří Klindera, který nás přivítal a připravil pro nás prezentaci se základními informacemi o fungování Evropského parlamentu. Krátce poté dorazil europoslanec Jaromír Štětina, který nám představil svou práci v Evropském parlamentu a debatoval s námi o bezpečnostní situaci na Ukrajině, kterou se zabývá již několik let. Každému z nás rovněž daroval svou knihu Století zázraků, kterou nám také osobně podepsal.
Poté jsme se rozdělili do jednotlivých výborů a frakcí. Řešila se situace v Maďarsku, dvojí kvalita potravin a zrušení střídání času.
V první části jednání výborů jsme měli za úkol zvolit si předsedu, dva místopředsedy a zpravodaje, který zapisuje výsledky jednání. Po obědě jsme obdrželi dokument, o jehož konečné podobě se mělo hlasovat. Jednání bylo časově i psychicky velmi náročné. Já sám jsem přišel s pěti pozměňovacími návrhy, z nichž čtyři byly schváleny. Pak následovala večeře a odjezd domů.

Pátek
Ráno nás navštívil kandidát do Evropského parlamentu za ODS Štěpán Slovák. Objasnil nám, jak složité je v dnešní době vést čestnou kampaň a varoval nás také před dezinformacemi. Následovalo plénum Evropského parlamentu, na kterém se sešly všechny výbory a měly hlasovat o jednotlivých dokumentech. V případě zrušení střídání času vše proběhlo hladce, dokument o dvojí kvalitě potravin byl i přes ostřejší výměnu názorů rovněž schválen. Posledním bodem bylo řešení situace v Maďarsku. Po dlouhé a únavné výměně názorů jsme se shodli, že sankcionovat Maďarsko nemá smysl a dokument nebyl přijat.
Poté se již simulace chýlila ke svému konci a následovalo vyhlášení sedmi nejlepších studentů, kteří získali zájezd do Bruselu či Štrasburku a dále knihu dle vlastního výběru. Mezi vítězi jsem byl i já.
Na závěr bych chtěl za všechny účastníky našeho gymnázia poděkovat organizátorům za jejich ochotu a práci, kterou museli k uspořádání simulace vynaložit a těšíme se již na další akci pod záštitou Mladých demokratů.

Autor textu: Tomáš Bráborec
Foto: Tomáš Bráborec, Petr Zábojník, Jiří Daniel Trávníček a Jiří Klindera

 

18