Aktuálně, ERASMUS+ MEDIA4DEMOCRACY, Olympiády a soutěže

Simulace jednání krajského zastupitelstva

23 Kvě , 2022  

Dne 19. května se v budově Krajského úřadu Zlínského kraje konala Simulace Zastupitelstva Zlínského kraje pořádaná spolkem Mladých demokratů.

Naši školu reprezentovali Lubomír Habarta, Jan Krchňáček, Petr Kroča a Jan Rožek z QA a Jaroslav Guryča a Tomáš Pavelka ze 3. B. Žáky navíc doprovázel a celou akci fotil člen Mladých demokratů Petr Šimon Janíček z YA.

Žáci nejprve absolvovali přednášku o fungování veřejné správy od Aleše Křižana. Poté debatovali o lokálních politických problémech s radními Zlínského kraje Lubomírem Traubem, Jiřím Jarošem a Zbyňkem Fojtíčkem. Nakonec si vyzkoušeli roli zastupitelů Zlínského kraje v simulovaném jednání.

V průběhu simulace byli žáci naší školy aktivní, projevili schopnost promyšlené argumentace a pohotové reakce. Knižním darem byli v závěru oceněni Jan Krchňáček a Petr Kroča. Spolu s ostatními žáky mají navíc možnost zúčastnit se zájezdu do Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Mgr. Pavel Lečbych

Fotografie: Petr Šimon Janíček (YA)

248