Školská rada

Předseda: Mgr. Lenka Ertlová

Členové: Mgr. Radislav Staš, MUDr. Eva Srncová, Ing. Jan Hrdý, Radek Všetečka, Mgr. Lukáš Žmolík

aktualizace 12. 7. 2021


Složení školské rady

Školská rada je šestičlenná. Skládá se

a) ze dvou členů, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci,
Ing. Jan Hrdý,
MUDr. Eva Srncová,

b) ze dvou členů volených pedagogickými pracovníky školy,
Mgr. Lenka Ertlová,
Mgr. Radislav Staš,

c) ze dvou členů jmenovaných zřizovatelem,
Radek Všetečka,
Mgr. Lukáš Žmolík.

 

Mgr. Karel Machálek, v. r.
ředitel školy