SOČ 2017

logo

 

Středoškolská odborná činnost (SOČ)
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola Uherský Brod

 

INFO K CELOSTÁTNÍMU KOLU SOČ

Pedagogický doprovod je Mgr. Veronika Říhová, Gymnázium Uherský Brod, e-mail: [email protected], mobil: 607 667 009

Nástupní místa pro společný mikrobus na celostátní SOČ do Boskovic v pátek 16. 6. 2017.

Prosím napište mi co nejdříve, nejpozději do 10. 6., kde budete nastupovat, případně že řešíte dopravu jinak. Po individuální domluvě můžeme chvilku počkat, ve výjimečném případě zastavíme po cestě.

11.00 | Uherský Brod, dopravní terminál, stanoviště 12, zájezdová doprava
(Josef Tomeček, Michal Kliš, Josef Mička, Petr Drábek)
11.30 | Staré Město, autobusová zastávka u nádraží ČD
(Terezie Kopišťová)
12.00 | Otrokovice, autobusová zastávka u nádraží ČD
(Tereza Gistrová, Josef Filgas, Natálie Wollerová, Miriam Langerová, Martina Minaříková)
12.40 | Kroměříž, autobusová zastávka u nádraží ČD
(Anna Páleníčková)
14.00 | Boskovice

Individuálně: (Alice Šimšová, Tomáš Hurdálek, Jakub Man, Kamila Jablonická, Tereza Horňáková, Evžen Rajzl)

Nezúčastní se: (Dalibor Dula)

Nedali vědět: ()
Další informace a registrace na stravování, postery, doprovodný program na:
http://www.vassboskovice.cz/text/cs/soc-2017.aspx

K ubytování nezapomeňte občanský průkaz

S pozdravem

RNDr. Drahoslav Viktorýn
Gymnázium Uherský Brod
e-mail: [email protected]
mobil: 605 275 803

 

Informace pro postupující do celostátního kola z 1. místa a těm, kteří jdou do licitace

Jako první mi prosím potvrďte účast v celostátním kole. Licitovaní budou vědět výsledky kolem 25. května. Pokud jste vícečlenný tým, napište, kdo bude obhajovat a kdo další pojede.
Jestliže budete práci opravovat, prosím dodejte v jednom výtisku na
Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod,  Komenského 169, 688 31 Uherský Brod
do 16. 5. 2017 i v pdf formátu e-mailem, musím je na webu SOČ vyměnit (případně přílohy ZIP).
Důležité je, aby 1. strana obsahovala kromě jména a názvu práce také název oboru SOČ (ne studijní obor), dále označení kraje – Zlínský kraj.
Na celostátní kolo bude vypraven autobus, doprovod Mgr. Veronika Říhová, informace budou později.
Další informace k celostátnímu kolu budou:
a) na našem webu https://gjak.cz – SOČ
b) na webu SOČ https://www.soc.cz
c) na webu finále v Boskovicích http://www.vassboskovice.cz/text/cs/soc-2017.aspx

krajský koordinátor
RNDr. Drahoslav Viktorýn
Gymnázium Uherský Brod

 

Pozvánka a propozice na KK SOČ

Vedení školy vás zve na krajské kolo přehlídek prací SOČ Zlínského kraje, které se koná pod záštitou radního pro školství Mgr. Petra Gazdíka v pátek 21. dubna 2017 v době od 8.00 do 15.00 hodin (další informace  www.soc.cz)

verze pro tisk:
Pozvánka a propozice (pdf)
Záštita SOČ (pdf)

 

Generální sponzor SOČ: správce domény cz

nic

 

Stručný harmonogram:

 • Prezence účastníků, proplácení jízdného a organizační pokyny,
  seznámení s technikou pro prezentace 8:00 – 9:00
 • Slavnostní zahájení v jídelně školy 9:00 – 9:15
 • Porada porotců v hudebně školy (č. 117) 9:15 – 9:30
 • Obhajoby prací 9:40 – 11:40
 • Oběd 11:40 -12:20
 • Pokračování obhajob prací 12:20 -14:00
 • Vyhlášení vítězů (ihned po skončení každé kategorie)

 

Doplnění:

 • Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ Uherský Brod, Komenského 169, Uherský Brod se nachází pod Masarykovým náměstím, nad dopravním terminálem, vchod z ulice Naardenská, pro hosty do naplnění kapacity je možné parkovat autem v areálu školy.
 • K prezentaci prací je připraveno 12 učeben s počítači a dataprojektory.
 • Pro všechny účastníky je zajištěno zdarma malé občerstvení a oběd.
 • Proplácí se jízdné autobusy nebo vlaky, využívejte i hromadné a zpáteční jízdenky.
 • Do krajského kola postupují maximálně 2 práce, výjimečně 3 práce, podle počtu prací v jiných okresech. Případné opravy elektronicky na web SOČ do 11. 4. 2017, tištěné práce v 1 výtisku pak do 18. 4. 2017 do 12 hodin dodat na gymnázium Uherský Brod.

 

 

V Uherském Brodě, 4. 4. 2017
koordinátor krajského kola RNDr. Drahoslav Viktorýn
e-mail: [email protected]
mobil: 605 275 803

2 045