SOČ 2022

logo

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod, Komenského 169, 688 01 Uherský Brod

Celostátní přehlídka SOČ: 10.-12. červen 2022, Gymnázium J. Ortena, Kutná Hora

V roce 2022 se uskuteční pošestnácté krajské kolo prezenčně jako před lety,

Letos se koná krajské kolo v pondělí 25. 4. 2022

Propozice SOČ 2022 KK 25. 4. 2022(pdf)

 • Porota a počty 2022 (pdf)
 • Soutěžící KK 2022 (pdf)
 • Výsledky krajského kola 2022 (pdf)
 • Fotogalerie KK 2022
 • Postupující do celostátního kola 2022
 • Krátké zhodnocení – pro Zpravodaj UB 2022 (pdf)

Informace pro soutěžící:

Zde se objeví upřesňující informace ke krajskému kolu.

Hodně štěstí při obhajobách.

Stručný harmonogram krajského kola v  pondělí 25. 4. 2022:

1. 9:00 – 9:15 Slavnostní zahájení v jídelně školy
2. 9:15 – 9:30 Porada porotců v hudebně školy (č. 117)
3. 9:40 – 11:40 Obhajoby prací
4. 11:40 -12:20 Oběd
5. 12:20 -14:00 Pokračování obhajob prací
6. Vyhlášení vítězů (ihned po skončení každé kategorie)

Doplnění:

 1. K obhajobě každý účastník vloží na web SOČ do přihlášky svou práci (pdf) a přílohy (zip) a svou videoprezentaci po případných úpravách nejpozději do 17. dubna do 12 hodin.
 2. Návody na vytvoření a uložení videoprezentace
  1. Do krajského kola postupují v dané kategorii maximálně 2 práce z okresního kola, výjimečně 3 práce, podle počtu v jiných okresech. Další informace obdrží všichni soutěžící e-mailem.
  2. Obhajoba se skládá z úvodní prezentace své práce a  z diskuse soutěžících s porotci.
  3. Po obhajobě všech prací porota stanoví pořadí.
  4. Všichni dostanou diplom. První tři místa dostanou poukázky a vítězové kategorií 01, 10 a 18 obdrží od společnosti CZ.NIC finanční odměnu 1000 Kč.
  5. Vítězové postupují do celostátního kola.
  Můj e-mail: [email protected], mobil: 605275803.

  Další informace hledejte:

  na oficiálním webu SOČ na www.soc.cz – aktuální ročník


  Okresní kola

  Okresní kolo Termín Škola Koordinátor odkaz na web, propozice
  Kroměříž 12. 4. 2022 Gymnázium Holešov
  Obory 01-08, 14-18
  Mgr. Vít Janalík
  [email protected]
  Propozice Holešov
  31. 3. 2022 COPT Kroměříž
  Obory 09-13
  Ing. Libor Švec
  [email protected]
  Uherské Hradiště 12. 4. 2022
  od 12.30
  Gymnázium
  Uherské Hradiště
  Mgr. Jaroslav Březina
  [email protected]
  web OK Uh. Hradiště
  Vsetín 31. 3. 2022
  od 8.00
  SPŠ stavební
  Valašské Meziříčí
  Mgr. Jiří Drozd
  [email protected]
  web OK Valašské Meziříčí
  Zlín 31. 3. 2022
  od 8.00
  Gymnázium a SOŠ Slavičín Ing. Michal Horalík
  [email protected]
  web OK Slavičín
1 214