Soutěžící

Seznam soutěžících krajského kola 28. 4. 2014

obor okres jmena Název práce škola
0b 01 ZL Pavel Sova, Jan Šůstek Matematické transformace na Rubikově kostce GJP a SOŠ Slavičín
0b 01 UH Marek Bařinka Conwayova hra života OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště
0b 02 ZL David Maryáš, Michal Holek, Radim  Častulík Kinematika pohybu dvou a více těles GJP a SOŠ Slavičín
0b 03 KM Lubomír Vojtěch Baar Indikátory a jejich využití Arcibiskup. gym. Kroměříž
0b 03 ZL Gabriela Presová Biokatalyzátory v lidském organismu GJP a SOŠ Slavičín
0b 03 ZL Petr Hlaváč, Jan Jirátko Studium liposomů a jiných agregátů z amfifilních molekul fyzikálně-chemickými metodami Gymnázium a JŠ Zlín
0b 03 VS Natálie Goláňová, Alžběta Kantorová, Lucie Kapustová Detekce glutamátu sodného v instantních polévkách a dochucovadlech metodou chromatografie na tenké vrstvě Gymnázium FP Val. Meziřící
0b 03 KM Jana Cápíková Účinky vitamínů na lidský organismus Gymnázium LJ Holešov
0b 03 ZL Michaela Kajšová Analýzy vlivu cholesterolu na vlastnosti biomembrán pomocí molekulového modelování Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
0b 03 VS Ondřej Válek Nootropika a chemie kávy M gymnázium SZŠ Vsetín
0b 04 ZL Veronika Kuželová Mlok skvrnitý GJP a SOŠ Slavičín
0b 04 ZL Alžběta Šuráňová Voda a její vliv na organismus GJP a SOŠ Slavičín
0b 04 VS Lenka Šimčíková Využití konfokální mikroskopie ve tkáňovém inženýrství srdeční chlopně Gymnázium FP Val. Meziřící
0b 04 KM Tomáš Brázdil Důsledky domestikace, zdivočení a migrace živočichů pro ekosystém Gymnázium Kroměříž
0b 04 UH Michaela Zemková Studium růstových reakcí mutanta 7B-1 k auxinu NAA v závislosti na světelných podmínkách Gymnázium Uherské Hradiště
0b 04 UH Michal Mikeska, Tomáš  Novák Analýza vývoje rybí obsádky v řece Olšavě, jejích přítocích a dalších vybraných tocích na Bojkovsku OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště
0b 05 UH Vojtěch  Půček Meteorologie –  praktické měření v obci Skoronice OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště
0b 06 ZL Kateřina Skládalová Epidermolysis bullosa congenita GJP a SOŠ Slavičín
0b 06 VS Lucie Curylová Alergie a její rozšíření mezi studenty 2. a 3. ročníků Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Gymnázium FP Val. Meziřící
0b 06 VS Natálie Goláňová Vliv přechodu mezi zimním a letním časem na spánkové návyky člověka Gymnázium FP Val. Meziřící
0b 06 UH Michaela Svitáková Vliv kouření cigaret na zdraví Gymnázium JAK a JŠ Uh. Brod
0b 06 UH Bedřich Fridrich Biofilm v dutině ústní Gymnázium JAK a JŠ Uh. Brod
0b 06 KM Lucie Vašíková Fraktury těl Th11, 12 a L obratlů léčené konzervativní léčbou Gymnázium LJ Holešov
0b 06 ZL David Kefer, Jan Bařinka Kolové nápoje a jejich vliv na zdraví Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
0b 06 KM Nicolle Nesvadbová, Martina Martiníková, Barbora Angelina Garajová Canisterapie Taufer. SOŠ vet. Kroměříž
0b 07 ZL Tereza Hlavicová Alternativní způsoby výchovy mladých koní – práce ze země GJP a SOŠ Slavičín
0b 07 VS Pavla Koláčková, Martina Štůsková, Marie Škrobáková Porovnání kvality včelího medu zakoupeného od včelařů a v supermarketech Gymnázium FP Val. Meziřící
0b 07 VS Kateřina Bayerová Schopnost reprodukce kleštíka včelího v dělničím a trubčím plodu včely medonosné. Gymnázium FP Val. Meziřící
0b 07 UH Miroslav Berka Rok v úlu Gymnázium JAK a JŠ Uh. Brod
0b 07 UH Jan Žabka Včelí med Gymnázium JAK a JŠ Uh. Brod
0b 07 UH Klára Buriánková Výcvik koní pro agroturistiku na ranči Na Vyhlídce SOŠ a Gym. Staré Město
0b 07 ZL Barbora Doleželová Škodlivá potravinářská barviva povolena v České republice SPŠ Otrokovice
0b 07 KM Veronika Sejbalová, Patrik Gwiźdź Chov krokodýlů pro jatečné účely Taufer. SOŠ vet. Kroměříž
0b 07 KM Tereza Wacyková, Andrea Řezáčová Králičí hop Taufer. SOŠ vet. Kroměříž
0b 08 ZL Veronika Pavelková, Hana Ševčíková, Pavlína Zámečníková Zpracování odpadu OA TB VOŠE Zlín
0b 08 UH Helena Kašpárková, Martina Dufková Odpadové hospodářství měst Starého Města a Uherského Ostrohu OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště
0b 08 UH Magdaléna Michalcová Těžba štěrkopísku na Uherskoostrožsku OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště
0b 08 UH Lucie Pálková Využití krajiny a stanovení koeficientu ekologické stability v modelových částech v obci Sazovice SOŠ a Gym. Staré Město
0b 08 ZL Jakub Horák Reintrodukce králíka divokého SPŠ Otrokovice
0b 09 ZL David Fojtík, Patrik Unzeitig Pružinová jateční pistole GJP a SOŠ Slavičín
0b 09 ZL Adam Fojtů, Filip Barák Šachové figurky GJP a SOŠ Slavičín
0b 09 UH Tomáš Mores, Aleš Bartoš 3D Tiskárna Souk.  Gym., SOŠ a JŠ Kunovice
0b 09 VS Jan Hajda Fonograf SPŠS Vsetín
0b 09 VS Jan Klvánek 3D Tiskárna Reprap SPŠS Vsetín
0b 09 UH Přemysl  Borunský, Martin Březina Propagační předmět firmy Hyundai SŠPHZ Uh. Hradiště
Ob 09 UH Lukáš Borýsek, Martin Kaluža, Miroslav Horák Štěpkovač větví SŠPHZ Uh. Hradiště
Ob 09 UH Martin Pavluš, Tomáš Macek, Libor Kadlček Dílenský jeřáb SŠPHZ Uh. Hradiště
0b 10 UH Marek Šojdr Jednočinný spínaný zdroj s více výstupy SPŠOA Uh. Brod
0b 10 KM Jaroslav Dohnal USB HD Zvuková karta SŠ-COPT Kroměříž
0b 10 UH Martin Bařinka Tablet s RaspberryPi SŠPHZ Uh. Hradiště
0b 10 UH Jaroslav Eliáš Výkonový zesilovač SŠPHZ Uh. Hradiště
0b 11 UH Lukáš Tureček Polyfunkční dům – Valašské Meziříčí, Poláškova ul. SOŠ a Gym. Staré Město
0b 11 UH Pavel Bánovský Mětská knihovna Val. Meziříčí SOŠ a Gym. Staré Město
0b 11 UH Adam Karásek Polyfunkční dům Val. Meziříčí SOŠ a Gym. Staré Město
0b 11 VS Roman  Bolcek Nový pavilón Spšs ve Valašském Meziříčí SPŠS Val. Meziříčí
0b 11 VS Jan Minarčík Pavilón SPŠ Stavební Valašské Meziříčí SPŠS Val. Meziříčí
0b 12 ZL Jakub Šebák, Jakub Miklas Přípravek na srážení hran na brusce BPH GJP a SOŠ Slavičín
0b 12 ZL Radek Macků Zkoušky mechanických vlastností kovů GJP a SOŠ Slavičín
0b 12 VS Petr Horký E-learning: Biologie M gymnázium SZŠ Vsetín
0b 12 UH Michal Kalandřík, Lukáš Sláma Rbot NXT SŠPHZ Uh. Hradiště
0b 12 UH Lukáš Botek Spínaný zdroj SŠPHZ Uh. Hradiště
0b 13 ZL Martin Křižka Nový občanský zákoník GJP a SOŠ Slavičín
0b 13 ZL Vojtěch Chupík, Aleš Dovrtěl, Jan Drha Taktiky printové reklamy bulvárních deníků OA TB VOŠE Zlín
0b 13 UH Petra Bobčíková, Veronika Jakubíková Virtuální marketing a jeho aplikace v praxi OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště
0b 13 UH Pavel Slovenčík AKMENT creative studio SŠPHZ Uh. Hradiště
0b 13 UH Viktória  Ellerová, Klára Tománková Aktivní stáří SŠPHZ Uh. Hradiště
0b 14 ZL Ludmila Holbíková Rodina a dnešní problémy GJP a SOŠ Slavičín
0b 14 ZL Josef Mikeska Dobro a zlo virtuální zábavy Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
0b 14 UH Denisa Durďáková, Kristýna Beníčková Nadaní žáci ve výuce na vybraných školách Uherskohradišťska OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště
0b 14 VS Tomáš Majer, Lukáš Valc, Jakub Přikryl Možnosti využití volného času a využití volného času ke zdokonalování osobnosti SPŠS Vsetín
0b 14 VS Michal Hajda Stavba elektrické kytary SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm
0b 14 KM Václav Veřmiřovský Vztah společnosti k osobám se zdravotním a mentálním postižením VPŠ a SPŠ MV Holešov
0b 15 ZL Eliška  Hercová Bible kralická a její odkaz v 21. století GJP a SOŠ Slavičín
0b 15 VS Lucie Tongelová Robert van Gulik Soudce Ti Gymnázium FP Val. Meziřící
0b 15 VS Irma Horáková Vývoj průmyslové architektury ve Valašském Meziříčí Gymnázium FP Val. Meziřící
0b 15 ZL Dorota Džoganiková Historie a tradice obce Kelníky na Valašsku Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
0b 16 VS Tadeáš  Dohňanský Viktor Emanuel III. Savojský a zahraniční politika Italského království během jeho vlády před nástupem Benita Mussoliniho Gym. Rožnov p. Radhoštěm
0b 16 VS Tomáš Kocur Příběh Karla Balcara Gymnázium FP Val. Meziřící
0b 16 VS Vojtěch Zetek František Nedbálek a Obrana národa ve Valašském Meziříčí Gymnázium FP Val. Meziřící
0b 16 UH Jiří Vozár František Šesták – partyzán a politický vězeň 50. let Gymnázium JAK a JŠ Uh. Brod
0b 16 KM Renée Rudolfová Život z pomníku Gymnázium LJ Holešov
0b 16 KM Zdislava Cekotová ThDr. Alois Musil- jeho kněžské působení a vztahy s císařskou rodinou Gymnázium LJ Holešov
0b 16 ZL Sabina Gábová Zpověď kněze Václava Divíška Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
0b 16 ZL Martina Hetclová Město Bojkovice, zámek Nový Světlov a Muzeum Bojkovska Historie, osudy, proměny Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
0b 16 UH Markéta Janečková K historii Otrokovic v období nástupu komunistického totalitního režimu OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště
0b 17 ZL Jiří Zuzaník Setkání Komenského a Descarta Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
0b 18 ZL Štěpán Trčka Road Runner – 2D realtime sandboxová hra GJP a SOŠ Slavičín
0b 18 VS Ondřej  Kovář OKO školní informační systém M gymnázium SZŠ Vsetín
0b 18 UH Dušan Chvilíček Fakturační systém v Excelu OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště
0b 18 UH Adam Koudela Mobilní aplikace SPŠ OA Uherský Brod SPŠOA Uh. Brod
0b 18 VS Martin Šturala Měření teploty se záznamem a jednoduchá webkamera s  Raspberry pi SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm
0b 18 KM Petr Žůrek Náramkové hodinky VPŠ a SPŠ MV Holešov
216