Aktuálně, Olympiády a soutěže

Španělština – celostátní kolo a Petra Krajsová

2 Kvě , 2017  

Petra Krajsová ze třídy 2.B se umístila na  4. místě v celostátním kole v Konverzační soutěži ve španělském jazyce

Institutu Cervantes v Praze se 19. dubna 2017 konalo ústřední kolo 27. ročníku Konverzační soutěže ve španělském jazyce. Zúčastnilo se ho 33 studentek a studentů středních škol z celé republiky, kteří vyhráli v krajských kolech. Petra Krajsová skončila na krásném  4. místě v 1. kategorii.

Soutěž probíhala ve třech kategoriích: SŠ I – do tří let výuky španělštiny (úroveň B1), SŠ II – nad tři roky výuky španělštiny (úroveň B2), SŠ III pro bilingvní studenty (úroveň C1-C2).

Studenti museli prokázat své znalosti v poslechu, porozumění psanému textu a poté v rozhovoru se členy poroty. Ti hodnotili jak komunikativní, tak jazykovou stránku mluveného projevu.

Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnili J. E. Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, velvyslanec Španělska v ČR, J. E. Carlos Alejandro Poffo, velvyslanec Argetinské republiky v ČR a další představitelé diplomatických misí Iberoamerických zemí v ČR a dále ředitel Institutu Cervantes Ramiro Villapadierna.

Petře blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Ilona Sochorcová

35