Aktuálně, Olympiády a soutěže

Španělština – krajské kolo

6 Dub , 2017  

V 1. kategorii krajského kola Konverzační soutěže ve španělštině zvítězila naše studentka Petra Krajsová (2.B) a postupuje do celostátního kola


Dne 23. 3.2017 se konalo na Gymnáziu ve Vsetíně krajské kolo Konverzační soutěže ve španělském jazyce, kde v 1. kategorii v silné konkurenci zvítězila naše studentka Petra Krajsová (2.B) a postupuje do celostátního kola.
Ve 2. kategorii se Veronika Polanská (4.B) umístila na krásném 4. místě.
Dále naši školu reprezentovala ve 2. kategorii Anna Sklenářová (4.B), která rovněž získala vysoký počet bodů.
Všem studentkám blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Školní kolo se konalo 2. 3. 2017

V 1. kategorii se na 1. místě umístila Petra Krajsová (2B), na 2. místě skončil Matrix Svoboda (1.B).
Ve 2. kategorii se umístila na 1. místě Anna Sklenářová (4.B), na 2. místě Veronika Polanská (4.B) a na 3. místě Iva Věrná (4.B) a Romana Zálešáková (XA).

Všem blahopřejeme.

text, foto: Mgr. Ilona Sochorcová

30