SRPG

Spolek rodičů a přátel gymnázia

Spolek rodičů a přátel gymnázia pracuje jako dobrovolná, nevládní a nezisková organizace sdružující všechny přátele a rodiče, jejichž děti studují na Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod.

Účelem spolku je pomáhat škole při plnění jejích úkolů v oblasti výchovné, materiální a finanční. Seznamovat rodiče s výchovnými a vzdělávacími cíli a naopak předávat vedení školy náměty a připomínky k provozu školy.

Hlavní náplní je finančně vypomáhat a podporovat konání kulturních, společenských a zájmových akcí, soutěží a maturitních zkoušek. SRPG je hlavním organizátorem maturitního plesu gymnázia, který se koná každoročně, v tomto školním roce to bude 3. 3. 2023, v Domě kultury v Uherském Brodě.

Spolek byl přeregistrován 20. 10. 2015 a jeho stanovy lze najít na stránkách školy.

Dne 1. 11. 2022 byl na Plenárním zasedání schválen rozpočet na školní rok 2022/2023 a příspěvek do spolku 500 Kč na 1 studenta (platí pouze 2 děti z rodiny, 3. a další dítě příspěvek nehradí).

Dále byl zvolen výbor SRPG, který bude v následujícím období pracovat v tomto složení:

Mgr. Martina Bábíčková, Ph.D.

Ing. Mgr. Libuše Bídová

Iveta Grajová, DiS.

MUDr. Alena Hondlová

Bc. Oldřich Junec

Mgr. Martina Martišová, Ph.D.

Petra Miličková

Mgr. Jitka Slačálková

MUDr. Eva Srncová

PhDr. Josef Ševčík

Eva Ševčíková

Mgr. Lenka Šišperová

Ing. Rudolf Jedounek

Mgr. Michal Vrága

Ing. Robert Vráblík

Připomínky a návrhy pište na adresu: [email protected]

Vaše SRPG


Stanovy SRPG >>

1 791