Stručný obsah projektu

geu_color_web

Projekt vychází z potřeby změnit výuku, aby se žák z objektu tohoto procesu stal subjektem, který získává vědomosti a rozvíjí své klíčové schopnosti.

Obsahem je  zkvalitnění vzdělávání žáka inovací vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností. Projekt vede  k posílení ICT, multimediální interaktivní výuky a e-learningu, ale zároveň výrazně pomůže k humanizaci a demokratizaci procesu učení, při kterém učitel jako partner napomáhá žákovi, který přijímá aktivní roli v procesu učení.

Projekt je zaměřen na  10 předmětů, ale ve své komplexnosti posiluje mezipředmětové vazby a vzájemné souvislosti. Inovuje vzdělávací proces  tak, aby byl co nejvíce zaměřen na aktivní individuální rozvoj  žáka a rozvoj jeho klíčových kompetencí, posiluje jeho adaptabilitu a flexibilitu, učí ho dovednostem uplatnitelným v dalším vzdělávání i praktickém životě. Dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků v dalším vzdělávání i na trhu práce.

Projekt připravuje vyučovací činnosti, které se k žákovi dostávají prostřednictvím výukového portálu a pracovních sešitů.

Pro učitele odborní řešitelé projektu připraví manuály s metodikou.

87