Studium

Vzdělávací priority

  • Poskytnout žákům široký všeobecně vzdělávací základ v humanitních i přírodovědných předmětech.
  • Docílit u žáků velmi dobrých schopností komunikace jak v rodném, tak i v cizím jazyce.
  • Docílit u žáků dobrých dovedností při práci s informacemi a jejich zpracování.
  • Pohybovými aktivitami dbát na dobrou fyzickou a psychickou kondici žáka.

Studijní cykly

Studium je organizováno ve dvou cyklech – osmiletém a čtyřletém. Je všeobecné a poskytuje široký základ pro studium na všech typech vysokých škol doma i v zahraničí.

 

Osmiletý cyklus

Je určen pro absolventy 5. ročníku základní školy. Předpokladem ke studiu je především schopnost logického uvažování, schopnost porozumění čteného textu, zájem o nové poznatky a ochota věnovat se studiu. Vše samozřejmě s ohledem na věk žáka. Výuka a studium jsou poněkud náročnější, požadavky na žáka jsou vyšší než na základní škole. Je posílena výuka cizích jazyků – jak dotací hodin, tak i tím, že od 2. ročníku si žák volí další cizí jazyk. Ve srovnání ze základní školou je rovněž posílena výuka informatiky, matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu. Žáci naopak nemají předměty praktické činnosti.

Čtyřletý cyklus

Je určen pro absolventy 9. ročníku základní školy. Předpokladem ke studiu je především schopnost logického myšlení, schopnost analýzy daného problému, zájem o nové poznatky, schopnost komunikace a ochota věnovat se studiu. Vše samozřejmě s ohledem na věk žáka.

 

9 829