Údržba a úklid

Práci v rámci tohoto úseku organizuje a kontroluje RNDr. Drahoslav Viktorýn, zajišťuje zastupování za nepřítomné, vede evidenci uchazečů o zaměstnání.

Telefon: 572 633 085, klapka 204

Úklid školy

v dopoledních a odpoledních hodinách zajišťují uklízečky:

  • Eva Trávníčková
  • Ludmila Horňáková
  • Jana Kandrnálová
  • Bronislava Kůrová
  • Dagmar Nekolová

Školník, údržbář:

  • Václav Slinták
  • Jaroslav Uher

Spolupracují s vedením školy při organizaci chodu školy tak, aby provoz nebyl ničím narušen. Vykonávají drobné údržbářské a domovnické práce, zajišťují bezpečnost práce na pracovišti úklidu, dbají o čistotu v okolí školy,  pečují o okrasnou zeleň.

Telefon: 572 633 085, klapka 231

Otop je zajišťován vlastními plynovými kotelnami, o které se stará Václav Slinták.

1 482