Aktuálně, Olympiády a soutěže

Ústřední kolo Dějepisné olympiády 2017

9 Čvn , 2017  

Tomáš Bráborec z kvarty A v letošním školním roce opět postoupil do ústředního kola Dějepisné olympiády. Konalo se v Brně od 15. do 19. května 2017. Téma letošního ročníku znělo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. stol.“

Soutěž je již tradičně spojena s exkurzemi a zajímavými výlety. Letošní ročník byl zpestřen jednodenní návštěvou Vídně. Podmínkou účasti bylo vypracování odborné práce, v níž byla přiblížena významná osobnost regionu žijící v 18. století. Tomáš se zaměřil na Maximiliána Oldřicha z Kounic a jeho budovatelské úsilí v našem městě. V průběhu celostátního kola pak písemnou práci obhajoval před ústřední komisí a psal soutěžní test (http://talentovani.cz/dejepisna-olympiada). Ve velké konkurenci dalších 31 soutěžících obsadil 15. místo se ziskem 129 bodů ze 160. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Eva Kopečná

13