Úvodní

Celostátní kolo bude v Brně  … INFO v novinkách www.soc.cz/novinky

obsah poslaného hromadného e-mailu 10.6.2013

Shrnu důležité informace:
1. Na celostátní kolo se každý dopraví sám - do Brna v pátek 14.6.2013, jízdné bude proplaceno
2. Sraz před Ekonomicko-správní fakultou MU v pátek 14. 6. 2013 od 13.30 do 15:00 h.
3. Vedoucí zlínské delegace Mgr. Veronika Říhová, mobil: 607667009, e-mail: veronika.rihova@gjak.cz
4. Ubytování: Koleje MU - Vinařská (kousek), stravování - koleje MU - vše zdarma
5. Upozorňuji na možnost předvedení své práce na posteru
6. Veškeré informace hledejte na www.soc.cz v novinkách, dále na webu celostátního kola: http://cpsoc.jcmm.cz/
Jako kontrolu, že jste vše četli, napiš

ZDE jsou důležité tabulky

POSTUPUJÍCÍ 2013

POŘADÍ 2013

POROTA 2013

a PŘEHLED VŠECH SOUTĚŽÍCÍCH 2013

 

Základní informace hledejte na v propozicích a na www.soc.cz

 

Informativní schůzka pro koordinátory okresních kol proběhla v únoru na Gymnáziu v Uherském Brodě

 

okres koordinátor kontakt
Uherské Hradiště RNDr. Jana Buršová bursova@guh.cz, 731 648 991, 572 434 134
Kroměříž (odborné) Ing. Alois Ambož alois.ambroz@coptkm.cz, 731 174 778, 573 330 253
Kroměříž (teoretické) Mgr. Martin Skýpala martin.skypala@seznam.cz, 739 614 068
Vsetín Mgr. Jiří Drozd jiridro@seznam.cz, 605 303 443
Zlín Ing. Michal Horalík m.horalik@gmail.com, 603 148 250, 577 342 408

 

Předpokládané termíny a místa okresních kol:

 

okres odevzdání prací konání okresního kola informace na webu škola
Uherské Hradiště do 20.3.2013 3.4.2013 propozice UH Gymnázium Uh. Hradiště
Kroměříž (odborné) do 15.3.2013 27.3.2013 propozice Copt KM COPt Kroměříž
Kroměříž (teoretické) do 15.3.2013 27.3.2013 propozice GYMKROM Gymnázium Kroměříž
Vsetín do 27.3.2013 8.4.2013 web SOC Val. Meziříčí SPŠ stavební Valašské Meziříčí
Zlín do 22.3.2013 27.3.2013 web SOC Slavicin Gymnázium JP a SOŠ Slavičín

 

Základní informace
Práce se odevzdává

a) 1x vytištěná přihláška po elektronickém zaregistrování na www.soc.cz (od přihlášky k obhajobě)
b) 1x v tištěné podobě svázané, doplněné případnými výrobky apod.
c) v elektronické podobě ve formátu PDF s případnými přílohami sbalenými v souboru typu ZIP (to se nahraje na server SOČ současně i přihláškou) už NE na CD !!

Postup do krajského kola:
(zajišťuje okresní koordinátor)

Do krajského kola postupují 2 nejlepší práce z každého okresu, případně další práce při nedostatku prací z jiných okresů.
Dodají se:
a) přihláška s potvrzením postupu (s podpisem soutěžích, předsedy poroty a razítkem pořádající školy)
b) jedna tištěná práce, případně výrobky, ti co postoupí do celostátního kola musí odevzdat 2 tištěné svázané práce.

Termín odevzdání je do 10. dubna 2013 na Gymnázium Uherský Brod, výsledkové listiny s postupucícími do dvou dnů po skončení soutěže e-mailem.
Zájemci do poroty pošlete mi prosím kontakt na sebe (e-mail, případně i mobil, svoji aprobaci a čísla všech oborů, v kterých můžete zasedat).

(pokud někdo z okresního kola opravuje práce, tak ji může individuálně dodat nejpozději v úterý 16. 4. 2013 po individuální dmluvě s RDNr. Drahoslavem Viktorýnem)

60