Veřejné zakázky

Veřejná zakázka: Výběrové řízení na Opravu podlah ve spojovacím krčku a v učebně

Předmětem veřejné zakázky je:

  1. Oprava podlahy ve spojovacím krčku
  2. Oprava podlahy v učebně 603

Zadávací dokumentace je elektronicky zveřejněna ZDE >>

 


Výzva (pdf) >>

Vzor smlouvy (pdf) >>

Přílohy (docx) >>Veřejná zakázka: Výběrové řízení na zajištění vzdělávací akce zaměřené na osobnostně sociální rozvoj pedagogů

Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace vzdělávací akce pro celkem 37 pedagogů naší školy zaměřené na osobnostně sociální rozvoj pedagogů.

Výzva k podání nabídky >>

 


Veřejná zakázka: Výběrové řízení na dodávku notebooků pro potřeby realizace projektu Podpora rozvoje pedagogů a ICT

Předmětem veřejné zakázky je dodání celkem 30 ks stejných notebooků.

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky >>

 


Investiční záměr: Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kuchyně

Předmětem veřejné zakázky jsou vnitřní stavební úpravy gastroprovozu gymnázia – rekonstrukce kuchyně včetně navazujících skladovacích prostor a přípraven.

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky (pdf) >>

 


Investiční záměr: Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kotelny nové budovy

Předmětem zakázky je komlexní rekonstrukce kotelny nové budovy gymnázia.

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky (pdf) >>

 


Investiční záměr: Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kotelen

Předmětem zakázky je kompletní dodávka stavby s názvem Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kotelen.

Výzva k podání nabídky – rekonstrukce kotelen (pdf) >>

 


Investiční záměr: Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – sanace vlhkosti a oprava fasády

Předmětem tohoto investičního záměru je sanace vlhkosti, oprava fasády a klempířských výrobků – historické budovy školy a oprava komínů.

Výzva k podání nabídky (pdf) >>

 


Název zakázky: Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – vybavení učeben biologie a chemie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení učeben biologie a chemie pro Gymnázium Uherský Brod, vše dle specifikace uvedené ve slepém položkovém rozpočtu, který je pro uchazeče závazný.

Výzva k podání nabídky (pdf) >>

 


Výzva k podání nabídek: Zajištění služeb cestovní agentury zajišťující
zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty žáků a stínování (shadowing) pro pedagoga přírodovědných předmětů v zahraničí

Krycí list nabídky (docx) >> 
Příloha č. 1 – Specifikace předmétu zakázky – Zadávací dokumentace (doc) >>
Příloha č. 2 vzor čestného prohlášení ?? ZKP (doc) >>

Výzva gjak (doc) >>
Výzva gjak sken (pdf) >>

Výsledky soutěže C152087 >>

 


Nová výzva k podání nabídek: Zajištění zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů žáků a stínování (shadowing) pro pedagoga přírodovědných předmětů v zahraničí.

Krycí list nabídky (docx) >>
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu zakázky – Zadávací dokumentace (doc) >>
Příloha č. 2 vzor čestného prohlášení B- ZKP (doc) >>

Výzva GJAK (doc) >>
Výzva GJAK (pdf) >>

Výsledky soutěže C152971 >>

 


Výzva k podání nabídky – oprava střechy historické budovy

Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy historické budovy.

Výzva k podání nabídky (pdf) >>

 


 

1 612