Aktuálně

Volby do školské rady

1 Čvn , 2021  

Ředitel Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod v souladu s ustanovením § 167, odst. 4) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění a v souladu s volebním řádem školské rady vydaným Radou Zlínského kraje vyhlašuje…

Volby do školské rady

při Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky  Uherský Brod, které se uskuteční v pondělí 14. 6. 2021 v době od 14.00 do 17.00 hod. a v úterý 15. 6. 2021 v době od 14.30 do 17.30 hod. v přízemí nové budovy.

Jedná se o volbu pro tříleté funkční období, které začne 12. 7. 2021.

Navržení kandidáti do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty

(seřazeno abecedně)

  1. Mgr. Petra Guričová, ředitelka – ZŠ speciální
  2. Ing. Jan Hrdý, místostarosta Uherského Brodu, člen představenstva pro oblast provozu, obchodu a investic, Uherskohradišťská nemocnice a.s.
  3. MUDr. Eva Srncová,  dětská lékařka

Volební komise

V souladu s volebním řádem jmenuje ředitel školy následující volební komisi:

  1.  Mgr. Eva Kopečná, zástupkyně ředitele, předsedkyně volební komise,
  2.  Ivana Vrbová, asistentka, členka volební komise.

Složení školské rady

Školská rada je šestičlenná. Skládá se

a) ze dvou členů, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci,
b) ze dvou členů volených pedagogickými pracovníky školy,
c) ze dvou členů jmenovaných zřizovatelem.

V daném termínu budou volení zástupci podle bodu a) a b).

Zřízení a kompetence školské rady jsou dány § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb.

Způsob podávání a náležitosti návrhů na kandidáty do školské rady

Návrhy na kandidáty musejí mít písemnou podobu a eviduje je předsedkyně volební komise. Součástí návrhu je souhlas kandidáta s kandidaturou. Formulář návrhu je součástí příloh tohoto vyhlášení. Návrhy musí být doručeny předsedkyni volební komise nejpozději  do pátku 11. června do 10:00 hod. (při podávání návrhů prostřednictvím pošty nerozhoduje termín podání, ale doručení).

Volební komise sestaví seznam kandidátů a zajistí hlasovací lístky, které budou k dispozici ve volební místnosti v termínu konání voleb. Prosíme voliče, aby si ke hlasování přinesli průkaz totožnosti.

Uherský Brod 1. 6. 2021
Mgr. Karel Machálek, v. r.
ředitel školy


Přílohy:
Formulář návrhu kandidatury (docx)
Volební řád školské rady (pdf)

5