Výzva č. 56

geu_color_web

 

Informace o projektu

Podpora výuky jazyků

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07)

Prioritní osa: Počáteční vzdělávání (7.1)

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání (7.1.1)

Žadatel a příjemce: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1551

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2015

Datum ukončení projektu: 30. 11. 2015

Rozpočet projektu: 986 250,- Kč

 

 

Projekt je zaměřen na:

– podporu realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení;

– podporu výuky cizích jazyků ve školách.

 

Naše škola si zvolila tyto tzv. šablony klíčových aktivit:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  2. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
  3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

 

 

108