VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Název zakázky: Výběrové řízení na zajištění vzdělávací akce zaměřené na osobnostně sociální rozvoj pedagogů

 Číslo zakázky: VZ/OPVVV/2020/02

 Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu (dle směrnice SM/25 Zl. kraje, metodika poskytovatele dotace); dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona

Druh řízení: otevřená výzva s oslovením dodavatelů

Druh zakázky: služby

Předmětem veřejné zakázky je:

zajištění realizace vzdělávací akce pro celkem 37 pedagogů naší školy zaměřené na osobnostně sociální rozvoj pedagogů, konkrétně na oblast sebereflexe a sebepoznání v celkovém rozsahu 16 hodin. Vzdělávacím cílem je podpořit osobnostně sociální růst pedagogických pracovníků skrze moderní koncepty různých psychologických a pedagogických přístupů. Účastníci by si měli uvědomit své působení na kolegy a na žáky, uvědomit si své role v komunikačně náročných situacích, do kterých se dostávají. Měli by se naučit efektivní styl jednání ve vztahu s kolegy a žáky. V průběhu vzdělávací akce by si měli nastavit svůj postupný růst.

Požadujeme akreditovaný program v rámci DVPP u MŠMT. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Základní informace:

Zaměření vzdělávací akce: osobnostně sociální rozvoj pedagogů, oblast sebereflexe a sebepoznání, akreditovaný program v rámci DVPP u MŠMT

Hodinová dotace: 16 hodin

Počet pedagogů: 37

Termín: dva po sobě jdoucí dny v období od 25. do 28. 8. 2020

Celková maximální cena včetně DPH: 285 000 Kč.

Platební podmínky: služby uhradíme na základě vystavené faktury, termín splatnosti do 10 dnů od ukončení vzdělávací akce.

Rozhoduje nejnižší nabídková cena celkem včetně DPH.

 

Celá zadávací dokumentace je elektronicky zveřejněna ZDE.

Výzva (pdf) >>

Přílohy (docx) >>

269