VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY (2022)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Název zakázky:          Výběrové řízení na Opravu podlah ve spojovacím krčku a v učebně

Číslo zakázky:            VZ/2022/01

Forma zadání:            veřejná zakázka malého rozsahu (dle směrnice SM/25 Zl. kraje, metodika poskytovatele dotace); dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona

Druh řízení:                 otevřená výzva

Druh zakázky:             stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je: 

  1. Oprava podlahy ve spojovacím krčku

Je potřeba demontovat původní podlahovou krytinu, odstranit a osadit nové poklopy šachet el rozvodů, vyrovnat nerovnosti podkladu nivelační hmotou, položit novou vysoce zátěžovou podlahovou krytinu s fabionovým ukončením u zdi do v 80mm, osadit nové přechodové lišty/prahy mezi jednotlivými místnostmi a provést vhodné ukončení prvního schodu. Do středu plochy vložit logo školy GJAK o průměru 2 m. Celková plocha krčku je 270 m2, fabionový sokl 120 bm.

  1. Oprava podlahy v učebně 603

Učebna č. 603 je ve druhém patře hlavní budovy školy. Je zde původní podlahová krytina, v současné době v havarijním stavu. Postupně ve všech učebnách tyto krytiny vyměňujeme. Jako podkladový materiál je nesourodý beton různé kvality. Je třeba původní krytinu demontovat, sjednotit podkladový povrch, nalepit novou vhodnou vysoce zátěžovou podlahovou krytinu doplněnou obvodovým soklem.

Celková plocha je 56 m2, sokl 30 bm.

 Základní informace:

Celková maximální cena včetně DPH: 380 000 Kč, bez DPH: 314 049 Kč.

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky:     do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky:    do 3 týdnů od zahájení plnění

Platební podmínky: zboží uhradíme na základě vystavené faktury, termín splatnosti do 30 dnů od realizace dodávky.

V nabídce uveďte parametry podlahových krytin, jejich zátěžové kvality, složení a cenu pokladových materiálů, cenu demontážních a montážních prací a dalších nákladů a celkovou cenu bez DPH a včetně DPH.

Rozhoduje nejnižší nabídková cena celkem včetně DPH.

Lhůta pro podání nabídek končí dne  20. 6. 2022, 12:00 hodin.

Zadávací dokumentace je elektronicky zveřejněna ZDE.

Výzva (pdf) >>

Vzor smlouvy (docx) >>

Přílohy (docx) >>

 

50