Aktuálně

Zahájena smíšená výuka na gymnáziu

2 Pro , 2021  

Vážení rodiče,

z důvodu horšící se epidemiologické situace dochází od pondělí 6. 12. 2021 ke změně výuky. Ve všech třídách začíná smíšená výuka. Znamená to, že se část žáků, kterým jejich zdravotní stav nebrání v docházce do školy, učí prezenčně.

Žáci, kteří jsou nemocní, nebo v karanténě, se učí distančně. Výuka bude probíhat v prostředí MS Teams dle rozvrhu. Tyto online hodiny jsou primárně určeny k tomu, aby měli studenti možnost slyšet vysvětlení nového učiva. Řídí se proto kalendářem v MS Teams a pokyny vyučujících.

Věříme, že komplikace, které z této situace vzešly, společně zvládneme.

Mgr. Karel Machálek, ředitel školy

402