Zástupci ředitele

Zástupce ředitele školy: RNDr. Drahoslav Viktorýn

Dosažené vzdělání:
UJEP Brno (nyní MU Brno), Přírodovědecká fakulta , aprobace matematika – fyzika a rozšiřující studium programování, informatiky a výpočetní techniky.

Jako statutární zástupce ředitele školy přebírá v době nepřítomnosti ředitele školy v plném rozsahu kompetence ředitele školy, které jsou pro výkon této funkce stanovené platnými právními normami.

Přenesené kompetence:

 • rozpočtové výdaje školy
 • materiálně – technické vybavení školy (tvorba investičních záměrů, opravy, rozpočet a vyúčtování projektů)
 • rozvrh výuky, organizace přijímacího řízení
 • rozvoj informačních technologií, webové stránky školy, vnitřní síť školy
 • podíl na tvorbě školního vzdělávacího programu

Telefon: 572 633 085, klapka 204
E-mail: drahoslav.viktoryn@gjak.cz

Zástupce ředitele školy: Mgr. Radim Kopunec

Dosažené vzdělání:

UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, aprobace matematika – fyzika

Přenesené kompetence:

 • rozvrh výuky, organizace zastupování v době nepřítomnosti pedagoga
 • práce s talentovanou mládeží, soutěže a olympiády
 • rozvrh výuky, organizace přijímacího řízení, organizace maturitní zkoušky
 • podíl na tvorbě školního vzdělávacího programu

Telefon: 572 633 085, klapka 202
E-mail: radim.kopunec@gjak.cz

Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Eva Kopečná

Dosažené vzdělání:

UJEP Brno (nyní MU Brno), Filozofická fakulta, aprobace čeština – dějepis.

Přenesené kompetence:

 • personální obsazení výuky, tvorba úvazků
 • vedení dokumentace školy v písemné podobě
 • organizace maturitní zkoušky
 • mimoškolní činnost školy a kultura
 • styk s veřejností
 • podíl na tvorbě školního vzdělávacího programu

Telefon: 572 633 085, klapka 203
E-mail: eva.kopecna@gjak.cz

6 288