Závěr projektu a jeho zhodnocení

geu_color_web

Závěr projektu a jeho zhodnocení

Projekt vycházel z potřeby posílit rozvoj klíčových kompetencí žáků gymnázia za pomoci moderních technologií a nových výukových materiálů založených na využití ICT, multimediální interaktivní výuky a e-learningu v profilových volitelných předmětech v posledních dvou ročnících studia souvisejících s humanitním předmětem základy společenských věd a s přírodovědnými předmětymatematika, fyzika, chemie, biologie a zeměpis. Projekt dále vytvářel pro žáky s povinným předmětem informační a komunikační technologie produkty, pomocí nichž se naučí pracovat smoderními technologiemi, což jim následně pomůže v dalším vzdělávání.

Projekt se zaměřoval i na zlepšení materiálně technických podmínek pro vzdělávání. V celkem šesti učebnách se instalovala moderní didaktická technika: v učebně zeměpisu interaktivní tabule, ve třech učebnách dataprojektor a keramická tabule pro popis fixem a ve dvou učebnách dataprojektor a projekční plátno.

Za každý vzdělávací obor základy společenských věd, matematika, fyzika, chemie, biologie a zeměpis bylo vytvořeno 90, pro předmět informační a komunikační technologie 45 výukových hodin založených na využití moderních informačních technologií ve výuce. Ke všem zpracovaným výukovým materiálům byly připraveny metodické listy s informacemi o zařazení těchto materiálů a jejich charakteristikami dle školního vzdělávacího programu.

Všech 585 zpracovaných výukových hodin bylo podle vzdělávacích oborů umístěno v elektronické podobě na vzdělávacím portále (e-learningové prostředí moodle):

http://moodle.gjak.cz/index.php

a jsou tak k dispozici nejen žákům a vyučujícím našeho a partnerského gymnázia při přípravě na výuku, ale také žákům a vyučujícím ze všech gymnázií Zlínského kraje.

 

Závěrečný workshop projektu.

485