Aktuálně

ZLÍNSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT

18 Čvn , 2022   Gallery

Konečně se objevila akce studentů pro studenty! Zlínský studentský summit uspořádalo Gymnázium T. G. M. na podporu studentstvi a spolupráce. Jejich aktivní Studentská rada zorganizovala tuto akci na oživení činnosti studentských rad a parlamentů, k výměně zkušeností a dobré praxe.

Hosty summitu byli  paní Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro školství a kulturu, dále pan David Kaszper, předseda Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, poté pan  David Kolumber, zakladatel KPDM ZK, místopředseda Okresního soudu ve Zlíně, studenti Gymnázia Andreja Vrábla v Levicích (partnerská škola GJŠ Zlín).
V úterý 14. června 2022 se sešlo přibližně 50 nadšenců z 8 středních škol ve Zlínském kraji v konferenčním sále gymnázia T. G. M. ve Zlíně k živé debatě. Naši školu reprezentovali Jakub Flekač, Michal Běťák, Michaela Kráčmarová a Jakub Milička.

Na úvod summitu proběhlo představení škol, kde se pohovořilo o podílu studentů na řízení školy, o angažovanosti ve studentském životě a pozvolném post-kovidovém dění ve školách. V průběhu summitu došlo i na otázky spolupráce s ostatními školami prostřednictvím sociálních sítí a jejich další využití pro studentskou participaci. Na závěr jsme se věnovali tématům jako studentské akce ve škole i mimo ni, fundraising a charitativní organizace a kultura v meziškolní spolupráci (společné festivaly, kulturní a sportovní akce).

Akce byla velmi přínosná a její pokračování proběhne na podzim roku 2022. Už teď se všichni zúčastnění těší na konstruktivní diskuze.

Mgr. Milena Šišáková

102